top of page
TEEMAT.png

MUUTOS LÄHTEE TOIMINNASTA

Vähemmistöjen ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus turvattava

Vähemmistöön kuuluvana erityisesti vähemmistöjen ihmisoikeudet ovat minulle tärkeitä. Panostuksia tarvitaan karjalan kielen ja kulttuurin elvyttämiseen, karjalan ja romanikielelle on luotava kielilaki ja saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen ja kielipesätoimintaan on saatava vakiinnutettua lisärahoitusta. Saamelaiskäräjälakia on uudistettava ihmisoikeuksia toteuttavaksi. Lisäksi translain uudistusta on jatkettava ja korjattava sinne jääneet viat ei-binääristen, translasten ja -nuorten sekä intersukupuolisten koskemattomuuden osalta.

 

Reilua ja vihreää työelämää kaikille

Ammattiliittojen asemaa tulee vahvistaa niin, että väärinkäytöksiin on helpompi puuttua. Luottamusmiesten asemasta on säädettävä lailla ja ammattiliitoille on annettava joukkokanneoikeus. Yrityksiä tulee kannustaa vihreään siirtymään aina teollisuudesta julkiselle puolelle. Opiskelijoiden oikeutta järjestäytyä ja saada työelämätietoutta tulee vahvistaa.

 

Rauhantyö ja ilmastonmuutos politiikan keskiöön

Rauhantyö on aktiivisia tekoja ja vahvasti kytköksissä ilmastonmuutokseen. Natoon liityttäessä on huolehdittava siitä, että meistä ei tule uutta sotilastukikohtaa ja että meillä on edelleen rauhaa turvaava rooli konfliktitilanteissa. Meidän on vastustettava edelleen hyökkäyssotia, vaikka niiden aloittajana olisi toinen Nato-maa. Emme voi käydä minkäänlaista asekauppaa hyökkäyssotaa käyvien maiden kanssa.

 

Ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia konflikteja vastaan tarvitsemme radikaalimpaa ilmastopolitiikkaa. Ympäristölle haitallisten yritysten tukia on vähennettävä, kannustettava verotuksen avulla kuluttajia valitsemaan ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja ja vahvistaa julkisen liikenteen mahdollisuuksia siellä, missä se on mahdollista. Meidän on käännettävä hiilinielut nousuun ja sen myötä vähennettävä hakkuita ja maanmuokkausta valtion metsissä. Ennallistamista on tehtävä entistä enemmän ja laaja-alaisia suojelualueita lisättävä.

 

Jokaisella on oikeus turvattuun toimeentuloon

Seuraavalla hallituskaudella on toteutettava laaja perustulokokeilu ja vietävä sosiaaliturvauudistusta kohti vastikkeetonta perustuloa. Opiskelijoiden lainapainotteisesta toimeentulosta on luovuttava ja nostettava opintorahan määrää.

bottom of page