top of page
Search
  • Writer's pictureMari Ikonen

Puhe Vasemmistoliiton puoluekokouksessa 2022

Armahat dovarissat,

Karjalan kansa on jakautunut kahtia. Venäjän hyökkäyssodalla on mittavia vaikutuksia ympäri maailmaa, myös meihin karjalaisiin sekä kielemme ja kulttuurimme elvyttämiseen. Emme kuitenkaan voi lamaantua ja odottaa parempaa aikaa, vaan elvytystoimet on saatava käyntiin nyt.

Pelkällä joskus valmistuvalla kielipoliittisella ohjelmalla ei pitkälle pötkitä, sillä sen valmistelussa ei ole annettu valtaa karjalaisille. Ja sitä me tarvitsemme, valtaa omiin asioihimme. Ei meidän kansamme asioista voida päättää ilman meitä. Siksi me tarvitsemme omat valtiolliset päätöksentekorakenteemme.


Armahat dovarissat, meidät nähdään aina evakkoina ja sellaisia me yhä olemme. Riippuvaisia valtionjohdosta, etsien kiinnikettä juuriimme. Lapsievakko Mervi Niemisen sanoin: "Olet eriluaduine, olet muugalaine da olet moine oman eloksen lopussah. Kerran evakko, ainos evakko - koko pereh."


Armahat dovarissat, meidät nähdään tärkeinä vain silloin, kun rakennetaan jotain upeaa pelastustarinaa. Mutta me ei kaivata pelastusta eikä me haluta olla evakkoja. Haluamme vain, että kansamme voi jatkaa kulttuuriaan ja kieltään, lapsemme voivat kasvaa karjalaisuuteen, nuoremme kehittää kulttuuria ja kieltä nykyhetkeen ja että vanhempamme ja isovanhempamme saavat vielä elää ilman häpeän taakkaa, ylpeinä karjalaisuudestaan.3 views0 comments
bottom of page