top of page
Search
  • Writer's pictureMari Ikonen

Maankäytön demokratiaa vahvistettava

Julkaistu 24.6.2022


Saamenmaata täplittää kaivosvarausten tilkkutäkki, kun TUKES on hyväksynyt malminetsintää harjoittaville yrityksille laajoja varausalueita saamelaisten kotiseutualueelta Vuotsosta Inarijärvelle ja aina Käsivarteen asti. Poronhoitajat ja Saamelaiskäräjät vastustavat näitä varauksia, mutta heillä ei ole mahdollisuutta lausua tehdyistä varausilmoituksista eikä valitusoikeutta tehdyistä varauspäätöksistä.


Vasemmistoliitto katsoo, että kaivostoiminnan sekä muun maankäytön demokratiaa on vahvistettava. Uuden tavoiteohjelman mukaan mikäli saamelaisalueelle halutaan perustaa kaivos, sillä on oltava saamelaisten tuki. Tavoite on äärimmäisen tärkeä saamelaisalueen tulevaisuudelle ja vahvistaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta.


Myös metsäteollisuudella on suuria vaikutuksia saamelaisten ja poronhoitajien elämään. Saamelaisten kotiseutualueesta 90 prosenttia on Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion maita. Saamelaisalueen vanhojen metsien suojeleminen hakkuilta on tärkeää, kun otetaan huomioon niiden sisältämät hiilinielut sekä hakkuiden aiheuttamat haitat porotaloudelle, luonnolle ja biodiversiteetille. Saamelaisalueen metsät ovat paljon arvokkaampia sellukattiloiden sijaan, niin tulevaisuuden näkökulmasta kuin kulttuurin jatkuvuuden kannalta, porojen ja saamelaisten käytössä.


Vasemmistoliitto onkin linjannut uudessa tavoiteohjelmassaan, että saamelaisalueen metsät jätetään hakkuiden ulkopuolelle ja ekosysteemien ennallistaminen luonnontilaisiksi käynnistetään. Tämä tarkoittaa näiden metsien suojelua kokonaisuudessaan. Luppo on jo palannut nuorempiin metsiin ja tätä työtä on jatkettava saamelaisten elinkeinojen ja kulttuurin tukemiseksi.


Erityisen ylpeitä olemme tavoiteohjelman linjauksesta, jossa vaaditaan saamelaisalueella asuville saamelaisille ja Saamelaiskäräjille sekä poronhoitoalueella poronhoitajille ja Paliskuntain yhdistykselle erityisasema maankäytön päätöksissä oikeudenhaltijoina alueellaan. Heillä on valtiota pidempi historia pohjoisessa ja rahan sijaan koko elämäntapaa ja kulttuuria koskevat panokset meneillään olevassa teollisuuden valtausleikissä.


Nykyisten kaivovarausten, hakkuiden ja tuulivoimaloiden vallatessa Saamenmaan ja poronhoitoalueen karttaa, on erityisen tärkeää turvata saamelaisen kulttuurin ja paikallisten elinkeinojen tulevaisuus jatkossakin. Vasemmistoliitto on sitoutunut edistämään kaivostoiminnan ja muun maankäytön pelisääntöjä niin saamelaisalueella kuin Lapissa niin, että paikalliset elinkeinot, elämäntavat ja oikeudet eivät jää ekokolonialismin ja kapitalismin jalkoihin.


Mari Ikonen, puoluehallituksen jäsen, Vasemmistoliitto Anni-Sofia Niittyvuopio, puoluevaltuuston jäsen, Vasemmistoliitto


Kuva: Henri Ramberg


0 views0 comments
bottom of page