top of page
Search
  • Writer's pictureMari Ikonen

Kaikille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen!

Kaikille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen! Kaikile yhtenverdaine oigevus kul'tuurah da taidoloih! Buohkaide ovttaveardásaš vuoigatvuohta kultuvrii ja dáidagii! Pukid õõutverddsaž vuõiggâdvuõtt kulttuu're da čeäppõ'sse! Puohháid ovtviärdásâš vuoigâdvuotâ kulttuurân já taiđui!


Tänään vietetään Kalevalan ja suomalaisen kulttuuriin päivää. Voisit ehkä kuvitella, että julkaisen taas ränttäyksen kukttuurisesta omimisesta, mutta ei. Ajattelin keskittyä nyt kulttuurin tukemiseen, erityisesti vähemmistökulttuurien.


Oman kulttuurin kokemisella, tekemisellä ja elämisellä on iso merkitys yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kulttuuri itsessään lisää hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta, oma kulttuuri taas sitoo meitä osaksi yhteiskuntaa ja kansaamme sekä luo turvallisuuden tunnetta ja merkityksellisyyttä. Meillä jokaisella tulisi olla oikeus päästä osaksi myös omaa kulttuuriamme, olimme sitten suomalaisia, saamelaisia, karjalaisia, romaneja tai muualta tänne muuttaneita.

Oma kulttuuri on myös väline, jolla rakennetaan omaa identiteettiä. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja siksi olisikin tärkeää, että meillä olisi paikkoja, joissa voimme jakaa kulttuuriamme toisillemme. Siten myös kulttuuri pysyy elävänä ja nykyajassa.

Jokaisen oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen tulee tukea valtion taholta. Se luo paljon hyvää yhteiskuntaan niin hyvinvoinnin, terveyden kuin yhdenvertaisuuden näkökulmasta.


Seuraavaksi mun viisi parannusta, joita toivoisin kulttuurialalle:

1. Kulttuurin rahoitus nostetaan 1 prosenttiin. 2. Lisätään Ylen rahoitusta vähemmistökielisten ohjelmien lisäämiseksi, esimerkiksi karjalan kielisiä lastenohjelmia tulisi jatkossa olla saatavilla. 3. Tuetaan vähemmistökielillä kirjoitettua kirjallisuutta sekä näille kielille käännettävää kirjallisuutta. 4. Vahvistetaan kulttuurien ja niiden historian tuntemusta rahoituksista päättävissä elimissä. 5. Vahvistetaan vähemmistökansoihin kuuluvien mahdollisuuksia työllistyä kulttuurin pariin esimerkiksi opiskelualojen kiintiöpaikoilla sekä siirtymällä kohti perustuloa.
2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page