top of page
Search
  • Writer's pictureMari Ikonen

Il­mas­ton­muu­tos trendaa ja niin pi­tää­kin

Julkaistu 11.8.2022


Jorma Törmänen kertoi (LK 9.8.) ilmastonmuutoksen olevan muotisana. Niin pitääkin olla. Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee olla aikamme tärkein kysymys – asia, jonka täytyy pysyä muodissa nyt ja tulevaisuudessa.

Ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo jokaisen arkipäivässä. Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, sinilevä on estänyt uinnin rannoilla, vesistöt rehevöityvät, Eurooppa on tulessa ja metsässä liikkuessa ei kuulu enää tuttujen lintujen laulua. Silti osa haluaa kieltää jo tällä hetkellä tapahtuvat tuhot. Olisiko nyt aika pysyä muodin mukana?


Heinäkuun lopussa olimme kuluttaneet globaalisti vuoden laskennalliset luonnonvaramme. Suomen osalta tämä tapahtui jo maaliskuussa. Oxfamin tutkimuksessa (2020) selvisi, että tällä vuosikymmenellä maailman rikkaimman kymmenesosan päästöt riittävät nostamaan lämpötilan 1,5 asteeseen, vaikka kaikki muut lopettaisivat päästönsä kokonaan. Tähän kymmenykseen pääsee tienaamalla vuodessa noin 30 000 euroa, se kattoi 2018 noin 40 prosenttia suomalaisista.


Suomi ei elä omassa kuplassaan, vaan globaalissa ympäristössä. Meidän kuluttamisemme lisää päästöjä ympäri maailmaa. Meidän riittämätön tahtotilamme muuttaa Euroopan sisäistä ilmastopolitiikkaa vaikuttaa koko Eurooppaan. Jokainen sukupuuton myötä katoava elävä olento vaikuttaa koko maailman ekosysteemeihin. On itsekästä väittää, että toimillamme ei ole merkitystä.


Voimme lukea viikoittain äärimmäisen kuumuuden aiheuttamista kuolemista, ruuantuotannon vaikeuksista sekä pandemioiden ja konfliktien lisääntymisestä. Meidän elintapamme tappaa. Kyse ei ole pelottelusta, vaan faktoista. Ilmastonmuutos tekee maapallosta elämälle kelvottoman, sen pitääkin pelottaa. Tarvitaankin toimia, nyt. Voimme itse karsia kulutustamme, muuttaa ruokailutapojamme ja ennen kaikkea äänestää sekä vaatia päättäjiltä parempia päätöksiä.


Suurin vastuu on poliittisilla päättäjillä. Suomessa ja Euroopassa on jatkettava ekologista jälleenrakennusta, kestävien teollisuustyöpaikkojen syntymistä on tuettava ja luotava kannustimia kiertotalouden edistämiselle. Emme voi myöskään jäädä kiinni fossiilisiin energiamuotoihin.


Ensisijaista olisi asennemuutos. Emme voi asettaa talouskasvua talouspolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Sen tilalle on nostettava taloudellinen tasa-arvo sekä ekologisesti kestävä hyvinvointi.

0 views0 comments
bottom of page