top of page
Search
  • Writer's pictureMari Ikonen

Arctic Desing Weekin rahoitusta ei tule leikata

Julkaistu 3.6.2022


Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan (31.5.) ettei Rovaniemi tule tukemaan Arctic Design Weekiä (jälj. ADW) vuonna 2024 lainkaan, ja että vuodelle 2023 tuki puolitetaan 30 000 euroon vuoteen 2022 nähden (LK 2.6.). Päätös on näköalaton ja vastoin kaupungin uutta strategiaa, jossa päätavoitteina on niin elinvoiman kehittäminen vastuullisesti ja monipuolisesti kuin myös asukkaiden osallistaminen kaupungin kehittämiseen.


Elinvoimalautakunta perusteli päätöstä sillä, että ADW voi hakea toiminnalleen hankerahoitusta ja että toiminta katetaan tapahtumasta saaduilla tuotoilla. Kuitenkaan lautakunta ei selkeästi ole ymmärtänyt tämän tyyppisen tapahtuman konseptia. ADW:n rahoitus perustuu partneruussopimuksiin, joita on solmittu yritysten, LUC-konsernin sekä kaupungin kanssa, ei lipputuloihin. Hankerahoituksilla taas pyritään kehittämistoimintaan, ei jo nykyisellään toimivan toiminnan tukemiseen.


ADW on tärkeä osa kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kasvattamisessa, mikä tuo niin yritykset, yhdistykset, alan opiskelijat kuin paikallisen sekä kv-yleisön yhteen. Tapahtuma edistää Rovaniemen innovaatiotoimintaa sekä vastuullista muotoilua, puhumattakaan siitä, että se luo kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä Arktiselle pääkaupungillemme. Valitettavasti elinvoiman toimialalla ei asiaa nähty samalla tavalla.


Yrittäjät ry:n kuntabarometrissä Rovaniemen maine yrittäjäystävällisenä kaupunkina oli kaikilla osa-alueilla – yhtä lukuunottamatta – heikompi kuin keskimäärin Lapissa. Irtisanoutumalla ADW:n rahoittamisesta, tulenee ADW siirtymään historian harmaisiin valoihin ja kaupungin luottamus sekä maine elinvoiman tukemisessa kärsii edelleen. ADW:n loppuminen olisi isku myös yrittäjätulolle, sillä kulttuurialan lisäksi ADW on luonut lisänäkyvyyttä ja tuottoja myös esimerkiksi matkailu- sekä ravintola-alan yrityksille.


Rovaniemen päättäjät tietävät, että veto- ja pitovoimaamme tulisi parantaa, siksi linjasimme uuteen kaupunkistrategiaan, että “vahvistamme Rovaniemen vetovoimaa kansallisena ja kansainvälisenä opiskelijakaupunkina yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.” Mikäli tapahtuma – jossa opiskelijat ovat päässeet oppimaan, näyttämään osaamistaan sekä löytämään itselleen uusia urapolkuja – loppuu, on se kolaus Rovaniemelle sekä meille opiskelijoille. Tapahtuman luomat yhteistyökuviot ja muotoiluvienti useisiin eri maihin, ovat juuri sitä, mitä kaupunkimme tarvitsee.


Haluammeko siis näin paljon luopua kaupunkimme vetovoimatekijöistä, elinvoimamme kehittämisestä sekä innovatiivisen kulttuuri- ja opiskelijakaupungin maineesta? Me emme halua ja katsomme, että päätöstä pitää punnita vielä uudelleen.


Mari Ikonen, kulttuurituottajaopiskelija, Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestön pj. Henri Ramberg, opiskelija, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (vas.)0 views0 comments
bottom of page